Geschiedenis

De beginjaren als ‘Jongerenkoor Sint-Baafs’

Solied is ontstaan in 1970 als Jongerenkoor Sint-Baafs, onder impuls van toenmalig onderpastoor Roger Decock.

Wilfried Van Steenkiste was dirigent tot Carlos Desoete in 1976 de leiding overnam. Aanvankelijk leunde het koor vooral aan bij Chiro WAWW en de toenmalige jeugdclub Jutekoker.

De eerste vijftien jaar kende het Jongerenkoor een stille groei en werkte het mee aan een vernieuwende liturgie met jongerenmissen, een typisch fenomeen van de jaren zeventig. In 1977 ontstond vanuit het koor een ‘Jongerenbasisgemeenschap’. De bloeiende werking daarvan bracht toen heel wat nieuwe leden aan.

Repertoire met solidariteitsliederen

Carlos Desoete zorgde voor een eigen repertorium, wat het koor uniek maakte en uitmondde in verschillende opnames (op muziekcassette en cd).

Naast het verzorgen van liturgie begon het koor in de loop van de jaren tachtig ook meer geëngageerde solidariteitsliederen te zingen. Liederen die enerzijds de blik op de hele wereld richten en anderzijds de verbondenheid met kwetsbare mensen in onze eigen omgeving uitdrukken.

Een nieuwe naam: Solied

In 1992 werd het Jongerenkoor omgedoopt tot het koor Solied. Die naamsverandering zorgde voor een tweede ‘boom’ van nieuwe leden.

Dit waren een aantal belangrijke hoogtepunten vanaf halfweg de jaren tachtig: een optreden in het sportpaleis op de landdag van de Chiro (1985), een Denkdag rond Armoede in aanwezigheid van regeringsleiders en wijlen koning Boudewijn in het Egmontpaleis in Brussel (1988), de Dag van de Vierde Wereld in het Congrespaleis in Gent (2004), Vice Versa, een wereldfeest en korenfestival georganiseerd door Broederlijk Delen (2002 en 2006), en enkele tv-missen.

In 2003 volgde een vierde uitgave met de cd ‘Gedreven’. Op deze cd staan zowel liturgische liederen als solidariteitsliederen gecomponeerd of bewerkt door Carlos Desoete.

Wissel van dirigeerstokje

Na bijna veertig jaar gaf Carlos Desoete in 2014 het dirigeerstokje door aan Els Coghe, sinds heel wat jaren een geëngageerd koorlid. De passie voor muziek en koor kreeg Els van huis uit mee. Haar muzikale bevlogenheid deelt ze met Carlos, al die jaren dé bezieler van het koor. Voortaan maakt hij als koorlid deel uit van deze hechte groep van 100 zangers.

Solied, dat in 2020 50 jaar bestond, treedt vol enthousiasme de toekomst tegemoet als een koor dat ervan overtuigd is dat zingen een manier is om naar buiten te brengen wat mensen beroert en verbindt.